Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “podizanje čela”

Klasična blefaroplastika nije bezopasna

Kad se radi blefaroplastika, naravno da se pacijenti najviše boje hoće li imati ožiljke nakon tog zahvata jer ipak je lice, a pogotovo oči, ono koje je prvo na udaru pogleda i tu ne želimo nikakve  greške.

Ako dublji ožiljci zahtijevaju oslobađanje, to bi trebalo učiniti u vrijeme postavljanja presatka na koži. Uz to, važno je postavljanje šava za vuču gornjeg kapka ili će presadnica kože biti neučinkovita. Dublje oslobađanje ožiljka nosi rizik nedovoljne ili prekomjerne korekcije koja dovodi do ponovnog povlačenja kapaka pa bi vam time kasnije opet nova blefaroplastika trebala. 

Ispravan popravak umjetnost je sama za sebe. Za postizanje optimalnog rezultata mogu biti potrebni višestruki popravci. Etiologija uvlačenja kapaka obično je ugradnja orbitalnog septuma u dublja tkiva. Stoga je presudno osloboditi septum iz tih dubljih tkiva. Sekundarno produljenje gornjeg kapka može se izvesti i straga ako je već napravljeno odgovarajuće cijepljenje kože, čime se izbjegava novi rez kože. 

Druga korisna tehnika je ostavljanje vučnog šava duže od jednog tjedna. Time ćete pomoći  u modulaciji visine kapka i postizanju željene visine. Transplantate gornjeg kapka najbolje je izbjegavati kad je blefaroplastika u pitanju, jer su nepotrebni, a pacijentu mogu biti neugledni i opipljivi. 

Zbog složenosti u modificiranju prekomjerno ispravljenog gornjeg kapka, blaži stupanj simptomatskog lagoftalmosa može se riješiti uzdizanjem donjeg kapka stražnjim lamelarnim kalemljenjem donjeg kapka. To može poboljšati lagoftalmus bez vidljivih vanjskih ureza ili rizika od inducirane ptoze ili neuglednih presadnica kože kada se koristi. 

Količina lagoftalmosa mora biti takva da bi ga nadmorska visina eliminirala. U prosjeku je ta količina između 1 do 2 milimetra. Također, položaj donjeg kapka kad je takva blefaroplastika u pitanju mora biti takav da podizanje te količine neće prekomjerno prekriti donju šarenicu.

Uklanjanje prekomjerne masnoće ili neprirodno podizanje nabora može dovesti do izdubljenog izgleda na gornjim kapcima. Čak i umjerena količina može uznemiriti pacijenta koji je uvijek imao teške poklopce. Vrijeme će omekšati nabor gornjeg kapka dok pacijent nauči opuštati obrve koje su bile kronično savijene, a sam nabor postaje manje oštro definiran dok se izvede blefaroplastika ovoga tipa. …